Adelsmannen Johan Blanck

 

Från Stamtavlan:
Johan Blanck, Johannes son studerade vid Upsala universitet 1621 och begav sig därefter till Johan Banérs arme i Tyskland. Där tjänade han först som ingenjör. 1638 blev han löjtnant vid Banérs eget livregementes dragoner; kapten vid s. reg 1639. I jan 1644 förordnades han av Lennart Torstensson till stadsmajor och ingenjör på fästningen Kristianspris (Fredriksort) i Holstein. 1645 kommenderades han till armen i Holstein under Helmuth Wrangel och deltog i belägringen av Rendsburg. 1646 fick Blanck fältmarskalk C.G. Wrangels premission att besöka Sverige. 1648 utnämndes han till slottshauptman på Visborgs slott.

Den 2 dec adlades han med bibehållande av namnet och 8 fanor i vapnet. Hans ätt introducerades på riddarhuset 1655 under nr 633 (sköldebrevet fins i Hälsninglands museum). Av okänd orsak synes han ha råkat i onåd. I denna belägenhete anhöll han om att sin kontata fodran betald. Han soulagerades i stället med 6 hemman i Eda, Värmland; under Norrköpings besluts villkor.
Omkring 1653-1654 slog han sig ned på sitt bördenehemman Lingarö nr 3 om 10-öresland,(En medeltida jordvärderingsenhet) vilket under mer än 100 år hade varit utarrenderat åt landbönder, och varunder då lydde mer än hälften av hela byns ägovidd.
1661 fick han livstids frihet på 2 1/2 gårdar och hemman, det ena 8- och del i andra 4-öresland, samt ålfisket i Drefsån. 1667 beslöt Kong. maj:t att han av vad som hemman i Värmland brukade utgå, skulle få göra sig betald för sina fodringar. Om detta gick han dock miste och de personer , han ditskickade för att samla ihop medlen, måste låna sig pengar för att komma hem. Plågad av gamla blessyrer och med högra handen lam, levde han än 1676, men synes ha dött 1679, Han var gift med Barbro som dog 1692 och begrovs i Tuna Kyrka. Hans och hans frus porträtt finnas i Hudiksvalls läroverksmuseum.

 

Stamtavlan över släkten Tiderman och dess frändskap med Johan Blanck uti Lingarö.

(Då det finns personer som är levande med på denna stamtavla har jag valt att maskera bort dessa.)