Ansökan hos Konungen för att få ta efternamnet Martholm

Morfar Ragnar Johansson ansökte 26 april 1930 om att få anta efternamnet Martholm eller Mårdstedt hos Konungen Gustaf V.

Detta skickades till Länsstyrelsen i Stockholm, inkom till justitiedepartementet 6 maj 1930.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om tillstånd att få antaga släktnamnet Martholm. Skulle detta namn icke kunna beviljas mig, anhålles lika vördsamt att få antaga namnet Mårdstedt.

Svaret lyder

Bilagda, hit inkomna ansökan om tillstånd att antaga något av släktnamnen Martholm eller Mårdstedt, vilken ansökning länsstyrelsen funnit ej böra avslås, får länsstyrelsen jämlikt föreskrift i §4 nådiga förordningen angående antagande av släktnamn den 5 dec 1901, härjämte överlämna.