Guttamåla och Pellamåla

Guttamåla, här är huset som Sven och Charlotta Pettersson bodde i. Det köptes 1889 för 650 kronor. Gården såldes 1935 till Robert Karlsson för 6000 kronor.

Pellamåla vägskäl, här dansade det riktig ”oxdans”. 1926 byggde ungdomarna en samlingslokal vid vägskälet. Det revs 1966 och lite av grunden syns än idag i skogen.

Pellemåla skola

Bläsemåla gård, Charlottas hus där hon väste upp.

Mobergstenen, restes på den plats där hans hus låg tidigare.

Stenen som hyllar Utvandrarna finns vid Åkerby vägskäl. Rest av Ljuders sockensbor 1974
Klasatorpet, filmens Korpamoen med Karl-Oskar och Kristina.

Dackestenen, har huggits och graverats av Gunnar S. och Christer S. i samarbete. Dom jobbade som gravörer tillsammans under 8 år i Hofmantorp.

Texten på sten lyder: Minne över bondeledaren Nils Dacke och hans folk som i denna byggd åren 1542-1544 stupade i sin kamp för frihet, rätt och tro.

Nils Dacke började som fattig bonde i Södra Lindön i Vissefjärda socken. Han blev senare huvudperson i bondeupproret 1542 och startade den så kallade Dackefejden, där man stred mot Gustav Vasas män. Stenen är hämtad från Dackes gård i Södra Lindön och rest av Vissefjärda hembygdsförening år 1973.

 

Gårdskartor

 

Lite mera hus