Västertorp

Västertorp ligger i Nykvarn

 

Kartor som visar vart Västertorp ligger.

Kartan till vänster är med flit felvänd då den nya visar hur sjöarna ligger. Så titta på sjöarna så ser ni vad kartan visar.