Kort skickade till Bertha

Dessa kort är skickade till Bertha runt 1905 och hon hade med dom när hon reste till Amerika och Jamestown.

Hon bodde i Hagalund i Solna Stockholm på Furugatan 8 så här så det ut  1955-1967 och 2011-2014.

Hon bodde på Norrtullsgatan 1 i Stockholm så här så det ut  1955-1967 och 2011-2014.